Strojništvo Holc

Pri strojništvu Holc so izrazili željo po prenovi starega spletnega mesta. Izrazili so željo po temnejših barvah, uporabi zobnika ter ohranitvi uporabe zelene barve na strani in v logotipu.Spletno mesto je dvojezično, saj pri Strojništvu Holc imajo številne avstrijske stranke.

Strojništvo Holc

Pri strojništvu Holc so izrazili željo po prenovi starega spletnega mesta. Izrazili so željo po temnejših barvah, uporabi zobnika ter.

Stranka Strojništvo Holc